ZMIANA PRAWA

Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejm rozpocznie prace nad rządowym projektem nowelizacji kodeksu pracy, który wydłuża moc obowiązującą ponadzakładowych układów zbiorowych zawieranych z pracownikami sfery budżetowej przez ministra lub przedstawiciela władzy samorządowej.

Minister lub przedstawiciel władz samorządowych może obecnie zawierać układy ponadzakładowe z pracownikami sfery budżetowej tylko do końca tego roku. Później będą mogły je zawierać tylko organizacje pracodawców zrzeszające jednostki sfery budżetowej. Z danych resortu pracy wynika, że do tej pory nie powstało ani jedno takie zrzeszenie. Żaden pracodawca ze sfery budżetowej nie przystąpił też do istniejących organizacji pracodawców.

- Jednostki sfery budżetowej są jedynie dysponentem środków, jakie otrzymują np. na wynagrodzenia pracowników. Mają ograniczoną samodzielność finansową, a to w praktyce uniemożliwia im pełnienie funkcji pracodawcy i uczestniczenie w organizacjach ich zrzeszających - tłumaczy Witold Polkowski, ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich.

Podkreśla, że rząd powinien nie tylko proponować wydłużenie obowiązujących rozwiązań, ale przygotować zmiany w przepisach, które ułatwią jednostkom sfery budżetowej zawieranie układów.