Od przyszłego roku rząd zamierza stopniowo włączać KRUS do ZUS. Ale już teraz Platforma Obywatelska sprawdza, czy systemy informatyczne obu instytucji można połączyć.
Koalicję rządową PO – PSL czeka poważna próba. Premier Donald Tusk dąży do włączenia rolników do systemu powszechnego. Pierwszym krokiem ma być uporządkowanie rachunkowości rolnej. Rolnicy będą musieli ujawniać dochody ze sprzedaży produktów (np. zboża czy trzody) oraz podawać koszty związane z ich wyprodukowaniem (np. związane z zakupem nawozów czy środków ochrony roślin). Umożliwi to zmianę sposobu ustalania rolniczych składek na ubezpieczenie społeczne. Będą liczone na takich samych zasadach jak składki pracowników i przedsiębiorców.

Łączenie systemów