Dziś mija termin, w którym Komisja Trójstronna (KT) powinna wypracować porozumienie w sprawie progów uprawniających najbiedniejsze rodziny i osoby do pomocy państwa. Brak konsensusu oznacza, że będą obowiązywać propozycje przedstawione przez rząd. Te przewidują, że od 1 października kryterium dochodowe dla osób składających wnioski o świadczenia z pomocy społecznej ma wynosić 456 zł miesięcznie na osobę w rodzinie oraz 542 dla osoby samotnej. Z kolei próg dla rodziców starających się o zasiłki na dzieci od 1 listopada ma wynosić 539 zł oraz 623 zł, gdy wychowują niepełnosprawne dziecko (od 1 listopada 2014 r. będzie to 574 zł i 664 zł). Z kolei wysokość samego zasiłku wyniesie 77 zł na dziecko w wieku do 5 lat, 106 zł, gdy ma od 6 lat do 18 lat, oraz 115 zł do ukończenia przez nie 24 lat.

Jednak kwoty te, jako zbyt niskie oraz nierekompensujące rosnących kosztów utrzymania rodzin, zostały negatywnie ocenione przez trzy centrale związkowe: OPZZ, „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych. Dlatego też przygotowały one odrębną, własną propozycję podwyżek. Zgodnie z nią kryterium dochodowe, od którego zależy otrzymywanie świadczeń rodzinnych, miałoby być wyższe o 190 zł od zaproponowanego przez rząd i powinno wynosić 734 zł oraz 872 zł (dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi). Natomiast progi w pomocy społecznej miałyby być wyższe o 26 zł od kwot zaproponowanych przez stronę rządową.

– Taka podwyżka gwarantowałaby, że w trzecim roku poprzedzającym kolejną weryfikację nie doszłoby do sytuacji, w której minimum egzystencji byłoby wyższe niż kryteria dochodowe – mówi Andrzej Strębski z OPZZ.

Na tak wysokie podwyżki ze względu na brak pieniędzy w budżecie na sfinansowanie świadczeń dla większej liczby rodzin rząd nie wyraził zgody.