Tylko 13,86 proc. kwot wypłaconych w ubiegłym roku z Funduszu Alimentacyjnego (FA) udało się odzyskać od rodziców niepłacących na dzieci. Egzekucja nie jest skuteczniejsza mimo przyjmowania przez rząd kolejnych narzędzi, które ją wspierają. Jednym z takich rozwiązań było wprowadzenie jeszcze jednego organu, który obok komornika sądowego będzie odpowiadał za odzyskiwanie od niesolidnych rodziców pieniędzy.
Zadanie to zostało nałożone na komorników skarbowych. Ci często jednak dublują działania ze swoimi sądowymi odpowiednikami, a koszty postępowania z tym związanego nie są adekwatne do kwot uzyskiwanych od niesolidnych rodziców.

Decyzja o zwrocie