Samo zgłoszenie się przez dłużnika alimentacyjnego na wywiad albo złożenie oświadczenia majątkowego nie oznacza, że starosta zwróci mu licencję na prowadzenie auta.
Od początku roku zmieniły się przepisy ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.) w zakresie procedury zatrzymywania prawa jazdy niesolidnym rodzicom, a potem jego zwrotu. Gminy zanim skierują wniosek w tej sprawie do starosty, muszą wydać decyzję o uznaniu opiekuna za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Jej wydanie nie będzie możliwe, jeżeli okaże się w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, że w każdym z nich płacił on minimum 50 proc. zasądzonych alimentów.
W związku z tą zmianą również uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy przez starostę jest możliwe nie tylko w sytuacji, gdy dłużnik zgłosi się na wywiad alimentacyjny, złoży oświadczenie majątkowe oraz zarejestruje się w urzędzie pracy, ale pod dodatkowym warunkiem płacenia połowy przysługujących dziecku alimentów.