Do 15 czerwca przedłużony został czas, w którym powiaty mogą zgłaszać do oddziałów wojewódzkich Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych chęć udziału w pilotażowym programie Aktywny Samorząd. Dzięki niemu niepełnosprawni będą mogli uzyskać m.in. pokrycie kosztów związanych z pobytem dziecka w przedszkolu.
Został on uruchomiony w ubiegłym miesiącu, a w jego ramach niepełnosprawni za pośrednictwem samorządu będą mogli uzyskać dofinansowanie do wymienionych w regulaminie programu obszarów wsparcia. Należy do nich m.in. pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego, urządzeń lektorskich i brajlowskich, uzyskaniu prawa jazdy oraz pokryciu kosztów związanych z pobytem dziecka w żłobku lub przedszkolu. Wysokość dopłaty będzie zależeć od rodzaju pomocy, na którą składany jest wniosek o dofinansowanie. Na przykład gdy będzie to sprzęt komputerowy, niepełnosprawny otrzyma maksymalnie 5 tys. zł, a gdy dopłaca do czesnego w placówce opieki nad dziećmi, uzyska 200 zł miesięcznie. Przy niektórych z nich wymagany jest też wkład własny.
Ponadto w zależności od wybranego obszaru wsparcia różnią się też warunki, które musi spełnić sam zainteresowany. Jeżeli chce otrzymać dofinansowanie do kosztu odbycia kursu prawa jazdy, musi mieć orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane w związku z dysfunkcją narządu ruchu.