Związkowcy uzyskali prawo oceny kandydatów pragnących wstąpić do służby. Dodatkowa weryfikacja ma umożliwić przyjęcie w postępowaniu konkursowym osób o najlepszych predyspozycjach do tego zawodu.
Tylko do końca tego roku policja będzie przyjmować osoby, które po 15 latach służby nabędą prawo do emerytury bez względu na wiek. Jednak aby do tej formacji nie trafiali ludzie przypadkowi, zmieniono zasady naboru. Większy nacisk będzie kładziony na predyspozycje psychiczne kandydatów.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób przeprowadzany będzie nabór do policji
W pełnej wersji artykułu:
- Czy nabór musi być transparentny
- Jak wygląda test wiedzy
- Jak wygląda test sprawności fizycznej
- Na czym polega test psychologiczny
- Czy kandydat może sam wybrać miejsce służby
- Czy można powtórzyć test sprawnościowy