Do 30 czerwca wydłużony będzie termin, w którym rodzic uprawniony do świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawne dziecko będzie mógł się ubiegać do niego o specjalny dodatek.
Tym samym opiekunowie będą mieli więcej czasu na złożenie wniosku o jego przyznanie. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz.U. poz. 551) ostatnim dniem, w którym mogą to zrobić, jest 31 maja.
Jednak w związku z tym, że rozporządzenie zostało opublikowane dopiero 18 maja i od tego dnia zaczęło obowiązywać, powstała obawa, że nie wszyscy rodzice zdążą złożyć w gminie wniosek o dodatkowe pieniądze. Nie są one bowiem przyznawane z urzędu, a nie wszystkie samorządy decydowały się na zawiadamianie wszystkich opiekunów o takiej możliwości, ograniczając się do umieszczenia informacji na swojej stronie internetowej lub w siedzibie ośrodka pomocy społecznej. Dlatego przygotowany właśnie projekt nowelizacji rozporządzenia przewiduje, że termin na złożenie wniosku minie 30 czerwca.
Rządowy program, który jest skierowany do matki, ojca lub opiekuna faktycznego, którzy zajmują się niepełnosprawnym dzieckiem, zakłada przyznanie im dodatku w wysokości 100 zł do świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego za kwiecień, maj i czerwiec. Prawa do niego nie mają więc inne osoby zobowiązane do alimentacji, które otrzymują takie wsparcie, np. wnuczek zajmujący się niepełnosprawną babcią.
Etap legislacyjny
Projekt