Rząd chce, aby przy ustalaniu wynagrodzenia minimalnego nadal były brane pod uwagę dodatki za staż czy pracę w nocy.
Zdaniem posłanki Małgorzaty Niemczyk (PO) obecny sposób ustalania wysokości wynagrodzenia pracownika w odniesieniu do płacy minimalnej jest niesprawiedliwy i dyskryminujący. Złożyła ona w tej sprawie interpelację.
Chodzi o zaliczanie niektórych należności otrzymywanych przez pracowników do wynagrodzenia porównywalnego z wysokością minimalnej płacy za pracę (czyli takiej, którą pracownik musi otrzymać). Minimalne wynagrodzenie zatrudnionego posiadającego krótki staż pracy, niepobierającego dodatków z tego tytułu, jest często równe płacy osoby z większym doświadczeniem i stażem (tzn. pobierającego dodatek stażowy).