Próg dochodowy uprawniający do zasiłku nie zmieniał się niemal od ośmiu lat, mimo galopującej inflacji, galopujących cen - argumentował Jaki w środę na konferencji prasowej w Sejmie.

Zaznaczył, że dzięki rozwiązaniom proponowanym przez SP ponad 2 miliony Polaków dołączyłyby do grona korzystających z tego rodzaju świadczenia. Wyraził nadzieję, że nowela znajdzie się w porządku obrad już podczas najbliższego posiedzenia Sejmu.

Jaki podkreślił, że projekt SP zakłada również podniesienie progu dochodowego uprawniającego do zasiłku dla osób niepełnosprawnych - w tym przypadku do 660 zł na osobę w rodzinie.

W opinii posła SP sytuacja polskich rodzin jest coraz gorsza. "Dzisiejsze świadczenia, które są przeznaczone dla rodzin najbiedniejszych, nie starczają nawet na paczkę pieluszek" - mówił.

Zwrócił uwagę, że według badań OECD z 2011 roku Polska znajduje się w czołówce krajów o największym rozwarstwieniu społecznym, ponieważ średnie dochody najbogatszych Polaków są około 13,5 razy wyższe niż dochody najuboższych obywateli.

Zdaniem posłanki SP Marzeny Wróbel zamrożony próg uprawniający do zasiłku spowodował wykluczenie z systemu wsparcia ponad 2,5 mln dzieci. Zwróciła uwagę, że z aktualnego raportu GUS wynika, iż zasięg ubóstwa w Polsce obejmuje niemal jedną czwartą dzieci.

Rząd, który w środę zebrał się o godz. 13, miał zająć się przygotowaną przez MPiPS weryfikacją kwot kryteriów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej oraz do świadczeń rodzinnych. Postulat podwyższenia progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej - oraz świadczeń rodzinnych - znalazł się w tzw. pakiecie społecznym - zaprezentowanym przez PSL w toku prac nad reformą emerytalną.

Obecnie wysokość kryterium dochodowego oraz wysokość świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co trzy lata. Ostatnia weryfikacja miała miejsce w 2009 roku, ale progi dochodowe nie zostały podniesione, co motywowano m.in. trudną sytuacją budżetu. Weryfikacja nie oznacza bowiem konieczności podwyższenia ich, w ustawie brak jest gwarancji okresowego waloryzowania wypłacanych świadczeń, choćby na minimalnym poziomie.

Wysokość progu uprawniającego do świadczeń rodzinnych nie zmieniła się od 2004 roku - od tego roku zasiłek rodzinny dostają ci, których dochód nie przekracza 504 zł netto na osobę.