Od osób z wyższym wykształceniem nierolniczym wymagany jest 3-letni staż, a od pozostałych – 5-letni. Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków przyznawania premii młodym rolnikom zmienia zasady jego obliczania. Obecnie osoba ubiegająca się o premię powinna go osiągnąć najpóźniej w dniu złożenia wniosku o jej przyznanie.

8,6 tys. młodych rolników ubiegało się o premię w 2011 roku

Po zmianie prawa staż pracy w rolnictwie będzie obliczany w dniu, gdy decyzja o przyznaniu pomocy rolnikowi stanie się ostateczna. Oznacza to, że do okresu stażu pracy w rolnictwie zostanie doliczony czas weryfikacji wniosku o przyznanie premii przez ARMiR. Zmiana jest dla rolników korzystna, ponieważ procedury oceny wniosków są czasochłonne. Dzięki temu więcej osób, które nie posiadały odpowiednich kwalifikacji zawodowych w dniu składania wniosku o premię, będzie miało szansę na jej uzyskanie.

Etap legislacyjny

Projekt