Młodzi rolnicy mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o premię w wysokości 75 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich(PROW). Przysługuje ona jednak tylko tym osobom, które mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Warunkiem jest posiadanie wykształcenia rolniczego lub odpowiedniego stażu pracy w rolnictwie (tzn. posiadania ubezpieczenia w KRUS lub np. pracy w gospodarstwie rolnym).
Od osób z wyższym wykształceniem nierolniczym wymagany jest 3-letni staż, a od pozostałych – 5-letni. Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków przyznawania premii młodym rolnikom zmienia zasady jego obliczania. Obecnie osoba ubiegająca się o premię powinna go osiągnąć najpóźniej w dniu złożenia wniosku o jej przyznanie.

8,6 tys. młodych rolników ubiegało się o premię w 2011 roku

Po zmianie prawa staż pracy w rolnictwie będzie obliczany w dniu, gdy decyzja o przyznaniu pomocy rolnikowi stanie się ostateczna. Oznacza to, że do okresu stażu pracy w rolnictwie zostanie doliczony czas weryfikacji wniosku o przyznanie premii przez ARMiR. Zmiana jest dla rolników korzystna, ponieważ procedury oceny wniosków są czasochłonne. Dzięki temu więcej osób, które nie posiadały odpowiednich kwalifikacji zawodowych w dniu składania wniosku o premię, będzie miało szansę na jej uzyskanie.
Etap legislacyjny
Projekt