Po 42 miesiącach żołnierze zawodowi doczekają się wreszcie podwyżek. Od 1 lipca 2012 roku wszystkim bez wyjątku wzrośnie stawka miesięcznego uposażenia zasadniczego. Każdy z nich otrzyma po 300 zł podwyżki.

Takie zmiany wprowadza projekt nowelizacji rozporządzenie ministra obrony narodowej z 25 maja 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 59, poz. 423 z późn. zm.). Trafił właśnie do konsultacji.

Zgodnie z załącznikiem do projektu szeregowy będzie otrzymywał 2,8 tys. zł uposażenia, a porucznik 4,15 tys. zł.

Z kolei pułkownik będzie zarabiał w zależności od grupy zaszeregowania od 6,65 tys. zł do 8,15 tys. zł. Najwyższy stopniem generał otrzyma 15,2 tys. zł.

Poza uposażeniem zasadniczym żołnierz otrzymuje po trzech latach dodatek za długoletnią służbę w wysokości 3 proc. wynagrodzenia.

Wzrasta on proporcjonalnie do stażu służby i może wynieść nawet 30 proc. uposażenia.

Do tych świadczeń trzeba uwzględnić również nagrodę roczną oraz świadczenie mundurowe.

Etap legislacyjny

Projekt