Związki i organizacje rolnicze kwestionują przepis, który nakazuje opłacanie składki zdrowotnej właścicielom gospodarstw powyżej 6 ha, a zwalnia posiadaczy mniejszej ilości ziemi.
– Liczba posiadanych hektarów nie ma żadnego związku z dochodem osiąganym przez rolnika. Z tego też powodu skarżymy przepisy nakładające na rolników posiadających gospodarstwa od 6 ha przeliczeniowych obowiązek płacenia składek zdrowotnych – mówi senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Brak uzasadnienia