Nowe zasady przyznawania jednorazowej zapomogi (tysiąc złotych) zawiera rządowy projekt nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.), który poczeka na rozpatrzenie aż do wydania przez rząd opinii w sprawie podobnego, poselskiego projektu . Taką zmianę przepisów, która ma ograniczyć liczbę rodziców uprawnionych do becikowego, zapowiedział w swoim expose premier.

Przyjęta w projekcie kwota kryterium dochodowego, które ma wynosić 1922 zł, odpowiada wysokości pierwszego progu podatkowego dla trzyosobowej rodziny. To oznacza, że rodzic, składając wniosek o to świadczenie, będzie musiał dołączyć nie tylko zaświadczenie potwierdzające objęcie przyszłej matki opieką lekarską od 10. tygodnia ciąży do porodu, ale też zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego przez poszczególnych członków rodziny.

Kryterium dochodowe zacznie jednak obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2013 r. Dodatkowo nowelizacja przewiduje przepisy przejściowe dla dzieci urodzonych, adoptowanych oraz objętych opieką prawną przed tą datą. W stosunku do nich, jeżeli wniosek o becikowe zostanie złożony w następnym roku, dochody rodziców nie będą w ogóle brane pod uwagę. Według szacunków rządu wprowadzenie kryterium dochodowego spowoduje, że świadczenie nie uzyska ok. 10 proc. rodziców, a oszczędności dla budżetu z tego tytułu w przyszłym roku wyniosą 39 mln zł.