Z najnowszych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że takie zespoły funkcjonują we wszystkich gminach tylko województw podkarpackiego, opolskiego i podlaskiego. Z kolei najgorzej z tego obowiązku wywiązały się samorządy z Lubelszczyzny i Mazowsza, gdzie działają one odpowiednio w 87,79 proc. oraz 93,35 proc. gmin. Średnia dla całego kraju wynosi 97 proc.

Obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych został nałożony na samorządy w sierpniu 2010 roku. W ich skład wchodzą przedstawiciele m.in. pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, a ich najważniejszym zadaniem jest udzielanie pomocy osobom, które stały się ofiarami przemocy w rodzinie.

W ubiegłym roku w związku z tym, że wiele gmin zwlekało z utworzeniem zespołu (w maju 2011 r. miało je 39,8 proc.), wojewodowie zostali przez resort pracy zobowiązani do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie.