Już na najbliższym posiedzeniu rząd może zająć się projektem nowelizacji kodeksu pracy i niektórych innych ustaw, który zmienia zasady udzielania becikowego oraz rozszerza krąg osób uprawnionych do pobierania dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego. Zgodnie z nowymi przepisami zarówno dodatek (który przysługuje tylko osobom uprawnionym do pobierania zasiłku rodzinnego), jak i zapomoga (przysługującą wszystkim rodzicom) z tytułu urodzenia dziecka zostaną wypłacone tylko za urodzenie dziecka, którego matka co najmniej od dziesiątego tygodnia ciąży do porodu pozostawała pod opieką lekarską.

- To dobre rozwiązanie, ale powinno być powiązane z opracowaniem systemu powszechnego informowania kobiet o tym, na jakie świadczenia medyczne mogą liczyć w trakcie ciąży - uważa Urszula Kubicka-Kraszyńska z Fundacji Rodzić po Ludzku.

Aby otrzymać pieniądze, rodzice będą musieli przedstawić zaświadczenie wystawione przez lekarza, pod którego opieką pozostawała matka. Rząd chce w ten sposób zachęcić kobiety do częstszego korzystania z wizyt lekarskich, co ma przyczynić się do ograniczenia śmiertelności niemowląt.

- Warto jednak zastanowić się, w jaki sposób zwiększyć dostęp kobiet do świadczeń ginekologicznych. Obecnie na wizytę u ginekologa, opłaconą przez Narodowy Fundusz Zdrowia, trzeba czekać nawet kilka miesięcy - mówi Witold Dworzecki, ginekolog-położnik z województwa mazowieckiego.

Zgodnie z nowymi przepisami zmienią się także zasady udzielania dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego. Dodatek taki (w wysokości 400 zł) będą mogły otrzymywać osoby, które podjęły pracę w trakcie urlopu wychowawczego, ale jej wykonywanie nie uniemożliwia im sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem. Obecnie, jeśli rodzic podejmie jakąkolwiek pracę zarobkową w trakcie takiego urlopu, traci prawo do dodatku.

Jeśli projekt wejdzie w życie, wspomniany dodatek będzie przysługiwał także rodzicowi korzystającemu z urlopu wychowawczego, który umieści w tym czasie dziecko w żłobku lub przedszkolu. Utracą go jedynie ci opiekunowie, którzy umieszczą na pięć dni w tygodniu podopiecznego w placówce zapewniającej całodobową opiekę z wyjątkiem zakładu opieki zdrowotnej.

Zdaniem rządu obie zmiany mają ułatwić kobietom podjęcie pracy w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego i powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka.