Senacka propozycja przewiduje, że właściciel firmy nie zapłaci dodatkowej opłaty do wysokości 100 proc. nieopłaconych przez niego składek, jeśli sąd wydał przeciw niemu prawomocny wyrok stwierdzający, iż czyn, którego się dopuścił, jest przestępstwem lub wykroczeniem. W takiej sytuacji zakład umorzy więc swoje postępowanie wobec samozatrudnionego, a gdy wydał decyzję, to uchyli ją i odda przedsiębiorcy pobraną od niego opłatę. ZUS zawiesi natomiast wymierzenie kary finansowej do czasu zakończenia postępowania karnego lub w sprawie o wykroczenie polegające na niezapłaceniu składek.

Obecnie właściciel firmy może być ukarany za niepłacenie składek dwa razy. Najpierw przez ZUS opłatą wynoszącą 100 proc. zaległości. A drugi raz na podstawie kodeksu karnego.

Etap legislacyjny

Po pierwszym czytaniu w Sejmie