Od 1 lipca tego roku wszyscy funkcjonariusze otrzymają po 300 zł podwyżki. Kwota ta będzie wypłacana co miesiąc. Wpłynie również na wysokość przyszłorocznych nagród.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażania zasadniczego. Zgodnie z nim zarówno generalny inspektor, jak i posterunkowy otrzymają jednakową podwyżkę w wysokości 300 zł każdy.
Kwota ta zostanie doliczona do wcześniej obowiązujących stawek dodatku za stopień policyjny. W praktyce najwyższy dodatek wypłacany z tego tytułu będzie wynosił 1300 zł, a najniższy 630 zł.