Jeśli nie dokona się reform, fundusz, z którego korzysta około 56 milionów Amerykanów, od 2033 r. będzie w stanie wypłacać tylko 75 procent świadczeń należnych emerytom i rencistom. Poprzednio prognozowano, że stanie się to w 2036 roku.

Środki na Social Security są gromadzone z podatków, wpłacanych wspólnie przez pracowników i pracodawców (a w wypadku pracujących na własny rachunek - tylko przez nich). Podatki te są także przeznaczane na fundusz ubezpieczeń zdrowotnych dla emerytów (Medicare). Ten ostatni stanie się częściowo niewypłacalny już w 2024 r.

Najnowsza prognoza może wzmocnić presję na rzecz przeprowadzenia reform, które zwiększyłyby zasoby obu funduszy. Wypłaty z nich pochłaniają w sumie większość wydatków rządowych, przyczyniając się do powiększania deficytu budżetowego.

Wypłaty rosną z powodu starzenia się amerykańskiego społeczeństwa i ogromnych - znacznie wyższych niż w Europie - kosztów usług medycznych.

Proponuje się podniesienie podatków na Social Security, obcięcie świadczeń medycznych albo podniesienie wieku emerytalnego. Wszystkie te posunięcia są jednak politycznie trudne do przeforsowania.

Ostatnio przejściowo obniżono nawet podatki od płac na Social Security, aby pobudzić gospodarkę do wzrostu. Nie przewiduje się, by w obecnym roku wyborczym doszło do istotniejszych reform.