Nauczyciel, który został przez związek zawodowy upoważniony do reprezentowania placówki tylko w zakresie spraw socjalnych podlega takiej samej ochronie przed zwolnieniem jak pozostali działacze.
Dom opieki społecznej (DPS) zatrudniał na czas nieokreślony pedagoga. Był on upoważniony do reprezentowania organizacji związkowej i dokonywania w jej imieniu czynności w sprawach dotyczących działalności socjalnej.
Dyrektor placówki na podstawie art. 38 par. 2 kodeksu pracy powiadomił międzyzakładową komisję o zamiarze przedstawienia pedagogowi wypowiedzenia zmieniającego. Jako przyczynę wskazał, że brakuje w zakładzie opiekunów, a pedagog nie jest potrzebny.