Policjanci dostaną podwyżki po około 300 zł brutto od 1 lipca 2012 roku - zdecydowała we wtorek Rada Ministrów, wydając rozporządzenie w sprawie uposażeń tej największej formacji mundurowej w kraju.

Na wzrost uposażeń dla około 100 tys. policjantów zarezerwowano 202 mln zł w budżecie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego wielokrotność kwoty bazowej (na jej podstawie wyliczane jest przeciętne uposażenie policjantów) wzrośnie z 2,65 do 2,87 punktów. "W efekcie od 1 lipca 2012 r. przeciętne uposażenia policjantów zwiększą się o ok. 300 zł miesięcznie - do poziomu 4 372 zł" - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

"Zwiększony wskaźnik wielokrotności kwoty bazowej spowoduje także wzrost - od 1 stycznia 2013 r. - nagrody rocznej wypłacanej funkcjonariuszom policji za rok 2012" - podało CIR w komunikacie przesłanym PAP.

Podwyżki dla policjantów i żołnierzy od 1 lipca 2012 r. zapowiedział podczas expose premier

Jak poinformował we wtorek rzecznik MON Jacek Sońta, rozporządzenie ministra obrony dotyczące uposażeń żołnierzy jest już po konsultacjach wewnątrz ministerstwa. W przyszłym tygodniu ma trafić do uzgodnień międzyresortowych, a później - na posiedzenie rządu.

Zapowiedź premiera z expose spowodowała protesty związkowców zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Zrzesza ona oprócz policjantów także strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy więziennictwa.

W grudniu zeszłego roku oflagowane zostały jednostki i posterunki poszczególnych formacji. Miesiąc później w wielu miejscach w kraju w samo południe na kilka minut włączono syreny i sygnalizację świetlną w pojazdach służbowych. Funkcjonariusze SG przeprowadzili także strajk włoski na lotnisku Chopina w Warszawie oraz na przejściach granicznych z Ukrainą w Dorohusku i Medyce. W Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku, miastach - organizatorach Euro 2012 - odbyły się pikiety.

Podwyżki dla innych służb

Po tych protestach, w połowie lutego MSW poinformowało, że podwyżki dla pograniczników, strażaków, więzienników i funkcjonariuszy BOR - zostaną wypłacone od 1 października 2012 r., jeśli do 30 września w rezerwie celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pozostanie co najmniej 76 mln zł.

Taką poprawkę do budżetu państwa następnie wprowadził Sejm. Państwowa Straż Pożarna ma otrzymać na wzrost pensji 30 mln zł, Służba Więzienna 27,2 mln zł, Straż Graniczna 16,4 mln zł, a Biuro Ochrony Rządu 2,2 mln zł.