Rośnie rynek pośrednictwa w optymalizacji składek na ubezpieczenia społeczne. Ale przedsiębiorcy podejmujący pracę za granicą i rezygnujący z ubezpieczeń w rodzimym ZUS powinni dokładnie rozważyć ten krok – ostrzega Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Przedsiębiorcy zatrudnieni za granicą mogą się wyrejestrować z ubezpieczeń społecznych z działalności gospodarczej, którą de facto prowadzą w Polsce. Ale ZUS ma prawo zweryfikować, czy nie unikają w ten sposób zapłaty składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne z jej tytułu. W konsekwencji, mimo legalności konstrukcji prawnej takiego rozwiązania, może powstać ryzyko włączenia z powrotem przedsiębiorcy do polskiego systemu ubezpieczeń.

– Może zostać zobligowany do zapłaty zaległych składek nawet do 5 lat wstecz, wraz z odsetkami – ostrzega Dorota Wolicka, dyrektor biura interwencji ZPP.