Resort pracy, mimo negatywnego stanowiska Rządowego Centrum Legislacji, dalej chce zmieniać zasady wypłacania świadczenia pielęgnacyjnego.
Przygotowany projekt nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.), którym ma się zająć w ten czwartek Komitet Stały Rady Ministrów zakłada bowiem, że prawo do świadczenia pielęgnacyjnego mają zachować tylko rodzice oraz opiekunowie faktyczni dziecka.
Pozostałe osoby zyskałyby prawo do specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego, ale jego przyznanie byłoby dodatkowo uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, wynoszącego 583 zł na osobę w rodzinie.

Świadczenie pielęgnacyjne nadal będzie niezależne od dochodu

W trakcie zakończonych już konsultacji zastrzeżenia do projektu zgłosiło, m.in. Rządowe Centrum Legislacji. Jego zdaniem takie rozwiązanie może naruszać konstytucyjną zasadę równości wobec prawa oraz zasadę ochrony praw nabytych.
Ta druga wątpliwość dotyczyła przyjętego w nowelizacji sześciomiesięcznego okresu przejściowego dla osób obecnie otrzymujących świadczenia pielęgnacyjnego. Po jego upłynięciu będą one tracić tę pomoc, jeżeli nie spełnią nowych warunków przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Zdaniem resortu pracy wprowadzenie takiego podziału jest uzasadnione z punktu widzenia różnej sytuacji dwóch grup uprawnionych, czyli rodziców niepełnosprawnego dziecka oraz zobowiązanych do alimentacji krewnych, którzy opiekują się niesamodzielnym członkiem rodziny. Dotyczy to też ich sytuacji materialnej, bo osoby dorosłe najczęściej mają źródło dochodu, np. emeryturę lub rentę, którą może być częściowo sfinansowana opieka nad nią.
Nowy projekt upraszcza też przepisy dotyczące postępowania gmin w trakcie okresu przejściowego, bo nie będą musiały wydawać nowych decyzji w tej sprawie. Ponadto na czas jego trwania rodzice niepełnosprawnych dzieci otrzymywaliby z urzędu dodatkowe 100 zł do wypłacanego świadczenia w wysokości 520 zł.
– Nie wymagałoby to składania przez nich żadnych dodatkowych wniosków – mówi Anna Kwaśniewska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie
Rodzice również po zakończeniu okresu przejściowego będą na stałe otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne w wyższej wysokości, czyli 620 zł. Z kolei specjalny zasiłek opiekuńczy będzie wynosić 520 zł.