Funkcjonariusze pełniący służbę w instytutach badawczych uzyskali prawo do równoważnika pieniężnego za brak mieszkania. Komendanci szkół policyjnych będą mieli prawo do przyznawania pieniędzy osobom służącym w ich szkołach.
Z takiej możliwości skorzystają funkcjonariusze ze szkół ze Szczytna, Piły, Słupska, Katowic i Legionowa. A to za sprawą wchodzącego dzisiaj w życie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i szczególnych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego (Dz.U., poz. 252). Rozporządzenie to umożliwia też wypłacenie równoważnika przez dyrektorów instytutów badawczych. Wprowadzenie takiej możliwości wynika z utworzenia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Jego dyrektor musi mieć uprawnienia do rozpatrywania spraw związanych z prawami funkcjonariuszy pełniących tam służbę.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie