Oświadczenie o wysokości dochodu może złożyć rodzic ubiegający się o wsparcie z powodu nieotrzymywania alimentów. W ten sposób może też potwierdzić bezskuteczność egzekucji należności przez komornika
Osoby, które chcą otrzymywać świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA), powinny pamiętać, że od początku roku zmieniły się niektóre dokumenty oraz wzory druków, które są wymagane do ubiegania się o nie. Informacje o wszystkich niezbędnych formularzach rodzic uzyska w swoim urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej, jeżeli to on – z upoważnienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – wykonuje zadanie polegające na prowadzeniu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń z FA. W tych instytucjach otrzyma też bezpłatnie gotowe druki do wypełnienia. Może je też znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ubiegać się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
W pełnej wersji artykułu:
- Jak wyglądają zmiany w potrzebnych dokumentach
- Komu przyznawane są świadczenia z funduszu
- Jak wyglądają kryteria dochodowe
- Kiedy uwzględniamy wysokość składki zdrowotnej
- Jak dołączyć dodatkowe dokumenty