Osobom, które tworzą rodzinę zastępczą, przysługuje wsparcie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 660 zł lub 1 tys. zł. Mogą też oni ubiegać się o dofinansowanie do wakacji podopiecznych.
Reklama

Czy starosta przyzna babci świadczenia?

Sąd ustanowił babcię spokrewnioną rodziną zastępczą dla trójki dzieci jej córki będących w wieku od 5 do 17 lat. Czy w związku ze zmianą przepisów otrzyma od powiatu pomoc na pokrycie kosztów ich utrzymania?

Czy będzie przysługiwał dodatek?

Rodzina zastępcza zawodowa ma pod swoją opieką dziecko w wieku 10 lat. Od kwietnia trafi do niej drugi podopieczny, który jest niepełnosprawny. Czy z tego tytułu otrzyma ona specjalny dodatek lub wyższe świadczenie?

Czy starosta musi przyznać dopłatę do wakacji?

Niezawodowa rodzina zastępcza wychowuje czworo dzieci – dwoje biologicznych i dwoje powierzonych jej przez sąd. Rodzice chcieliby wysłać dzieci na wakacyjny obóz językowy, jednak ich dochody nie pozwalają im opłacić jego kosztu. Dowiedzieli się jednak, że nowe przepisy pozwalają staroście przyznać dofinansowanie. Czy jest ono dla niego obowiązkowe?

Czy rodzic zawodowy otrzyma wynagrodzenie?

Małżeństwo zostało ustanowione niezawodową rodziną zastępczą dla dziecka w wieku 8 lat i czeka na podpisanie umowy ze starostą. Czy jednemu z rodziców będzie przysługiwać pensja z tego tytułu?

Czy przysługują środki na utrzymanie domu?

Małżeństwo podpisało ze starostą umowę o pełnienie roli rodzinnego domu dziecka i będzie zajmować się sześciorgiem podopiecznych. Mieszkają oni w domku jednorodzinnym. Czy oprócz wynagrodzenia i świadczeń na dzieci starosta przyzna im wsparcie na pokrycie kosztów utrzymania budynku?

Czy pracownik socjalny przeprowadzi wywiad

Spokrewniona rodzina zastępcza chce ubiegać się w powiatowym centrum pomocy rodzinie o świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Czy konieczne jest przeprowadzenie z nią wywiadu środowiskowego?

Czy rodzina może wybrać świadczenia?

Rodzina zastępcza zawodowa od trzech lat sprawuje opiekę nad dwojgiem dzieci. W tym miesiącu sąd orzekł o skierowaniu do niej jeszcze jednego podopiecznego w wieku 5 lat. W związku z wejściem w życie od stycznia nowej ustawy o pieczy zastępczej rodzina mogła wybrać czy chce otrzymywać świadczenia wynikające z przepisów ustawy o pomocy społecznej czy te przewidziane w nowej ustawie. Czy ma taką możliwość też w przypadku nowego wychowanka?

Czy wysokość świadczeń będzie waloryzowana?

Małżeństwu, które tworzy niezawodową rodzinę zastępczą dla dwójki dzieci, starosta przyznał miesięczne świadczenia w wysokości 1 tys. zł na każde z nich. Czy wysokość takiego wsparcia będzie podwyższana w kolejnych latach?

Czy starosta może obniżyć wysokość pomocy?

Zawodowa rodzina zastępcza sprawuje opiekę nad trojgiem dzieci. Jedno z nich zostało skierowane do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Czy świadczenie na to dziecko zostanie zmniejszone?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Do jakich świadczeń jest obecnie uprawniony rodzic zastępczy
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania