Kodeks pracy określa limity pracy nadliczbowej. Ile maksymalnie nadgodzin rocznie można zlecić z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy?

Maksymalny wymiar pracy nadliczbowej jednego pracownika w roku kalendarzowym to – co do zasady – 150 godzin. Limit ten można podnieść do 384 godzin, jeżeli pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego oraz 376 godzin, jeżeli ma on prawo do 26 dni wolnego. Zwiększenia należy dokonać w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy, a w ich braku – w umowie o pracę. To jednak nie wszystko. Z uwagi na prawo do 11-godzinnego, nieprzerwanego odpoczynku, w jednej dobie pracowniczej szef nie może zlecić więcej niż 5 nadgodzin (w przypadku zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy), a tygodniowy czas pracy łącznie z nadgodzinami nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Podstawa prawna

Art.131,art.133, art.151 par. 3 – 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn.zm.).

Patrycja Zawirska, radca prawny, Raczkowski i Wspólnicy