Ten, kto nie otrzymuje środków od zobowiązanego do ich płacenia rodzica, może się ubiegać o pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego. Zostaną przyznane, jeżeli dochód rodziny nie przekroczy 725 zł na jednego jej członka.
Rodzic, który chce się ubiegać o wsparcie z Funduszu Alimentacyjnego (FA), musi spełnić kilka warunków, od których uzależnione jest ich przyznanie. Po pierwsze, prawo do takiego świadczenia ma osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd, których egzekucja prowadzona przez komornika okazała się bezskuteczna. Przy czym zgodnie z ustawą z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r nr 1 poz. 7 z późn. zm.) za bezskuteczną jest uznawana egzekucja zaległych lub bieżących alimentów za okres minimum ostatnich dwóch miesięcy.

Wysokość alimentów