Ponad 874,3 mln zł otrzymają w tym roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) powiaty na zadania związane z rehabilitacją społeczną i zawodową. Z przyznanych środków będą udzielać niepełnosprawnym dofinansowania m.in. do turnusów rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.
Pieniędzy tych jest więc więcej niż w 2011 roku, kiedy to fundusz przekazał samorządom 726 mln zł oraz 711 mln zł w 2010 roku.
PFRON zamieścił też właśnie na swojej stronie internetowej projekt podziału pieniędzy między poszczególne powiaty. Podstawę do wyliczenia tej kwoty stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. nr 88 poz. 808 z późn. zm.).