Część z tych placówek będzie jednak mogła dalej działać i przygotowywać rodziców do adopcji, bo niektórzy marszałkowie zdecydowali się na ich wsparcie. Konkursy umożliwiające przyznanie niepublicznym ośrodkom dofinansowania ogłoszone zostały m.in. w woj. lubuskim, śląskim i kujawsko-pomorskim.

– Jesteśmy w trakcie przygotowywania umów z dwoma ośrodkami, a dotacja dla każdego z nich wyniesie 100 tys. zł – mówi Beata Kamińska, rzecznik marszałka woj. kujawsko-pomorskiego.

Do marszałków trafiły też już pierwsze pieniądze na pokrycie kosztów prowadzenia ośrodków. Rząd po protestach ze strony samorządów, które alarmowały, że przewidziane początkowo 5 mln zł nie pozwoli im na utrzymanie ośrodków adopcyjnych, zdecydował się na zwiększenie kwoty przeznaczonej na ten cel do 25 mln zł. Na razie między 16 województw rozdysponowano 16,2 mln zł. Niektóre województwa obawiają się jednak, że w drugim półroczu mogą otrzymać zbyt mało pieniędzy.

– Zgłosiliśmy roczne zapotrzebowanie w wysokości 3,3 mln zł. Otrzymaliśmy 1,4 mln zł – mówi Marietta Hełka, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.

Warmińsko-mazurskie otrzymało 300 tys. zł, a dolnośląskie 1,4 mln zł. Szacowały swoje koszty na odpowiednio 1,06 mln zł i 2,8 mln zł.

Zniesienie opłaty

Większość ośrodków zajmuje się już zadaniami, które mają prowadzić do przysposobienia dzieci.

– Przejęliśmy od likwidowanych ośrodków dokumentację tych kandydatów, którzy ukończyli jeszcze w ubiegłym roku szkolenia. Dzięki temu od początku roku 26 dzieci trafiło do nowych rodziców – mówi Bożena Puszkiewicz, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie.

Również Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu na bieżąco przyjmuje rodziców i dokonuje ich kwalifikacji, która pozwoli ich skierować na szkolenie.

– Na razie nie obserwujemy, aby zmiana przepisów spowodowała kolejki lub dłuższe oczekiwanie rodziców – mówi Anna Sobiesiak, dyrektor toruńskiej placówki.

Zanim jednak potencjalni rodzice przystąpią do szkolenia, ośrodki muszą zgodnie z nowymi przepisami zatwierdzić program oferowanego szkolenia w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

– Wysłaliśmy naszą propozycję i czekamy na wydanie decyzji w tej sprawie. Spodziewamy się, że po jej uzyskaniu szkolenia rozpoczną się w kwietniu i przystąpi do nich 10 rodzin – mówi Bożena Puszkiewicz.

Ośrodki wstrzymują się z określaniem wysokości opłaty za szkolenie. W Sejmie prowadzone są prace nad projektem nowelizacji ustawy, do której posłowie zgłosili poprawkę, która wykreśla przepis zobowiązujący do ponoszenia opłaty.

– To dobre rozwiązanie. Niektórzy rodzice i tak ponoszą już koszty związane, np. z dojazdem, z opłat są też zwolnieni kandydaci na rodziców zastępczych – mówi Anna Stasiak, dyrektor Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi.