Osoby zatrudnione na etacie mogą dodatkowo zawrzeć ze swoim pracodawcą umowę cywilnoprawną. Jednak w takim przypadku firma musi odprowadzić do ZUS składki od łącznej kwoty przychodu z obu tytułów.
Pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie umów o pracę chętnie zawierają z nimi umowy o dzieło czy umowy-zlecenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie muszą szukać innych osób do wykonania dodatkowych zadań. Jednak przedsiębiorca podpisując ze swoim podwładnym umowę cywilnoprawną, odprowadza od niej składki. Firma, decydując się taką formę współpracy, powinna również jednak pamiętać o ograniczeniach wynikających z kodeksu pracy.
Pracownik na podstawie umowy o pracę ma obowiązek wykonywania określonego rodzaju czynności na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Dodatkowo, praca ta musi być wykonywana w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Natomiast druga strona umowy zobowiązuje się do wypłacania wynagrodzenia. Z kodeksu pracy wynika więc, że bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy takie relacje należy nazwać zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy. Jednocześnie nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy właściwych dla tego stosunku.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

  • Czy uczelnia ma obowiązek płacenia składek od wykładów akademickich
  • Czy fikcyjne zawieranie umów zwalnia z obowiązku płacenia składek
  • Czy płatnik składek musi zsumować wszystkie dochody swojego pracownika

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto i kiedy ma obowiązek opłacania składek od umów o dzieło.