Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako pierwszy w kraju ogłosi 28 lutego konkurs na nowy typ projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Cała dostępna w nim pula środków – prawie 10 mln zł – zostanie przeznaczona na aktywizację niepełnosprawnych. Firmy szkoleniowe lub organizacje pozarządowe, które za unijne pieniądze podejmą się tego zadania, muszą zapewnić po zakończeniu projektu co najmniej przez trzy miesiące pracę dla 30 proc. kursantów. W każdym projekcie muszą być oferowane kursantom staże i praktyki zawodowe lub subsydiowane zatrudnienie.

– Są to kryteria dostępu, a więc projekt, który ich nie spełni, nie otrzyma dofinansowania – podkreśla Katarzyna Brzychcy, wicedyrektor WUP w Szczecinie.

44 mln euro wydadzą do 2013 roku województwa na wsparcie osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne skorzystają także ze szkoleń, poradnictwa psychologicznego lub zawodowego oraz pośrednictwa pracy.

Tego typu konkursy do 2013 roku będą realizowane przez wojewódzkie urzędy pracy lub urzędy marszałkowskie. Na Mazowszu zostanie zorganizowany w połowie roku, a na Dolnym Śląsku i w woj. lubelskim – w III kw. tego roku. To efekt wydzielenia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z programu Kapitał Ludzki osobnej puli na aktywizację niepełnosprawnych.

– Ta grupa osób w unijnych projektach była słabiej reprezentowana. Działania kierowane tylko do nich, a nie ogólnie do osób pozostających bez pracy, mają sens i będą bardziej efektywne – uważa Małgorzata Lelińska, ekspert ds. funduszy europejskich PKPP Lewiatan.