40 mln zł przeznaczy w tym roku resort pracy na dofinansowanie budowy, adaptację oraz wyposażenie lokali, w których ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Szczegółowe zasady ubiegania się o takie dotacje zawiera ogłoszony właśnie konkurs w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch. Jest on realizowany w latach 2011 – 2013. Tak jak w ubiegłym roku, gminy mogą ubiegać się o dotację tylko na zakładanie nowych miejsc opieki lub też zwiększanie miejsc w tych istniejących już placówkach. Samorządy muszą też zapewnić wkład własny, bo dofinansowanie może pokryć maksymalnie do 50 proc. kosztów realizacji zadania, a w przypadku, gdy zakładane miejsca mają być przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, dotacja wyniesie 70 proc.

4560 wynosi liczba nowych miejsc opieki nad dziećmi, które zostały utworzone w wyniku poprzedniej edycji Malucha

Resort pracy chce też zwiększyć zainteresowanie trzecią z form opieki, którą przewiduje ustawa żłobkowa, czyli dziennym opiekunem, który zajmuje się maluchami w swoim domu. Dlatego w tegorocznej edycji programu gminy mogą złożyć ofertę o dofinansowanie do szkolenia, które musi odbyć kandydat na dziennego opiekuna, niemający wymaganych kwalifikacji. Dopłata do kursu wyniesie 700 zł, przy czym gmina musi się zobowiązać, że podpisze z osobą go odbywającą umowę o sprawowanie opieki.

– Takie rozwiązanie może zachęcać osoby, które chciałyby podjąć taką pracę, ale koszt odbycia szkolenia jest dla nich zbyt wysoki – mówi Renata Żukowska, dyrektor wydziału zdrowia Urzędu Miasta w Rzeszowie.

Podobnie jak w ubiegłym roku gminy mogą składać swoje oferty osobiście lub przesyłając pocztą do właściwego urzędu wojewódzkiego. Mają na to czas do 16 marca lub do 15 czerwca, w drugim etapie programu, o ile w pierwszym nie zostanie rozdzielona cała pula pieniędzy przeznaczona na ten rok. Wyniki konkursu będą ogłoszone odpowiednio do 20 kwietnia oraz 5 sierpnia. Następnie gmina, która uzyska dotację, podpisze specjalne porozumienie z wojewodą. Na jej wykorzystanie będzie miała czas do końca tego roku, ale samo uruchomienie placówki lub udostępnienie nowych miejsc w tej działającej może nastąpić w późniejszym terminie.

Resort pracy liczy też, że w tym roku zainteresowanie programem będzie większe niż w ubiegłym roku, kiedy to z 40 mln zł wykorzystanych zostało 18,8 mln. Jednocześnie ogłosił bowiem drugi konkurs dla samorządów z środków UE, które mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania placówek, co w przypadku Malucha nie jest możliwe. Pula pieniędzy na ten drugi konkurs wynosi 150 mln zł.