Od 1 kwietnia tego roku zwiększą się obciążenia dla firm. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zróżnicowania składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
Określa ono nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki. Na jego podstawie w przypadku pracowników zaliczanych do jednej z 28 grup zawodowych ich pracodawcy będą płacić niższe składki niż w ubiegłym roku.
W tej samej wysokości będą ją odprowadzać przedsiębiorcy wykonujący 22 inne rodzaje działalności, a wzrost kategorii ryzyka i tym samym stopy procentowej składki dotyczy 14 grup. Każda firma musi sprawdzić numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. nr 251, poz. 1885 z późn. zm.). Na jej podstawie ustali wysokość ubezpieczenia.