Do Sejmu ponownie trafi ustawa budżetowa na 2012 rok. Senat przyjął bowiem do niej 11 poprawek. 180 zgłoszonych głównie przez senatorów opozycji odrzucił. Nie zyskały m.in. akceptacji Senatu propozycje obligatoryjnej podwyżki o 300 zł uposażenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej.

Utrzymane zostało zatem proponowane przez rząd rozwiązanie, zgodnie z którym osoby służące w tych formacjach otrzymają wypłaty pod warunkiem, że nie zostanie wykorzystana rezerwa celowa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, czyli usuwanie m.in. skutków powodzi, kataklizmów czy huraganów. W praktyce oznacza to, że podniesienie uposażeń w tych służbach zależeć będzie od pogody w Polsce. Na ten cel może być przeznaczone 76,16 mln zł. Do pograniczników może trafić 16,44 mln zł. Funkcjonariusze Służby Więziennej mogą liczyć na 27,24 mln zł, pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej na 30 mln zł, a w Biurze Ochrony Rządu na 2,3 mln zł.

Przypomnijmy, że policjanci i żołnierze zawodowi mają już zagwarantowane podwyżki. Otrzymają po 300 zł miesięcznie bez żadnych warunków dodatkowych.

Etap legislacyjny

Po poprawkach Senatu trafi ponownie do Sejmu