Ich zdaniem, wzrost płac w skali miesięcznej wynikał z wysokiej bazy odniesienia z grudnia ub. r., kiedy nastąpiły wypłaty dodatkowe - premie świąteczne, bonusy. Jedenastu ekonomistów uwzględnionych w ankiecie agencji ISB przewiduje, że wynagrodzenia w firmach wzrosły w styczniu średnio o 4,6% r/r. Rozbieżności w prognozach były dość znaczne, a oczekiwania wahają się od 3,6% do 6,1% przy średniej na poziomie 4,55%.

Ta sama grupa analityków, ankietowanych przez ISB uważa, że w styczniu nastąpiła także kontynuacja trendu wzrostowego w przypadku zatrudnienia, ale tym razem nastąpiło wyraźne spowolnienie - do 1,0%. Ich prognozy mieszczą się w przedziale 0,8-1,9% przy średniej na poziomie 1,03%. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w przedsiębiorstwach za grudzień w czwartek, 16 lutego, o godz. 14:00. (ISB) lk/tom