W kancelarii premiera podpisano we wtorek Kartę Różnorodności, która jest zobowiązaniem do wdrażania rozwiązań na rzecz skutecznego przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy.

Dokument podpisano podczas konferencji zorganizowanej przez pełnomocniczkę ds. równego traktowania Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz.

Jak powiedziała, Karta Różnorodności wpisuje się w polską i europejską politykę równościową. Jest też przykładem dobrych praktyk, które - jak podkreśliła - pojawiają się w Polsce coraz częściej. "Mam nadzieję, że ten projekt będzie realizowany przez długie lata" - powiedziała Kozłowska-Rajewicz.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa promowana przez Komisję Europejską. Jest pisemnym zobowiązaniem, podpisanym przez przedsiębiorstwo, które obliguje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i decyduje się działać na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich pracowników i pracownic oraz partnerów biznesowych w te działania. Do tej pory dokument ten podpisano m.in.: we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, Niemczech, Szwecji i Belgii.

Inicjatywa polskiej wersji Karty Różnorodności została podjęta w zeszłym roku przez Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), które jest koordynatorem projektu w Polsce. Honorowy Patronat nad Kartą Różnorodności w Polsce objęły pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania oraz rzeczniczka praw obywatelskich Irena Lipowicz.

"Bardzo zachęcam wszystkich pracodawców do podpisywania Karty"

"Każda organizacja, instytucja, urząd oraz każde przedsiębiorstwo, które aprobuje zapisy Karty, może dobrowolnie przystąpić do projektu i zostać jej sygnatariuszem" - poinformowała prezeska FOB Mirella Panek-Owsiańska. "Bardzo zachęcam wszystkich pracodawców do podpisywania Karty" - mówiła Kozłowska-Rajewicz.

Wskazała na znaczenie tego dokumentu, m.in. w kontekście wyzwań demograficznych i dyskryminacji osób w wieku przedemerytalnym na rynku pracy. "Demografia jest nieubłagana, proces starzenia się Europy jest faktem. Za 25 lat co drugi Polak będzie miał powyżej 50 lat, a obecnie tylko 34 proc. Polaków w wieku przedemerytalnym jest aktywnych zawodowo. Słabo umiemy korzystać z potencjału doświadczonych ludzi" - mówiła pełnomocniczka.

Dodała, że jest to szczególnie aktualne podczas toczącej się obecnie debaty na temat podwyższenia wieku emerytalnego. "Polityka równego traktowania i zarządzanie różnorodnością są jedną z najbardziej skutecznych odpowiedzi na obecne wyzwania społeczno-ekonomiczne w Polsce i w całej Europie" - przekonywała.

Joanna Serdyńska z Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości KE podkreśliła, że uprzedzenia i stereotypy ciągle powstrzymują przedsiębiorców na całym świecie przed wykorzystaniem potencjału milionów ludzi - m.in. przez zwalnianie osób w wieku przedemerytalnym, brak ułatwień dla niepełnosprawnych pracowników, niechęć w zatrudnianiu osób z określonych grup etnicznych, dyskryminację kobiet. "To strata także w sensie ekonomicznym" - przekonywała.

Karta Różnorodności w Polsce wykracza poza przepisy kodeksu pracy czy tzw. ustawy równościowej

Jej zdaniem Karta jest dokumentem, który pozwala na wykorzystanie potencjału pracowników i pokazuje, że różnorodność jest wartością. "Podpisanie Karty jest dowodem na to, że jako państwo dojrzewamy do promowania różnorodności na różnych poziomach" - dodała.

We wtorek Kartę Różnorodności podpisali przedstawiciele firm - inicjatorów przedsięwzięcia w Polsce, m.in.: Aviva, Danone, Deloitte Polska, Grupa Orbis, Grupa TP, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, L'Oreal Polska, Nutricia, Provident Polska SA, Totalizator Sportowy sp. z o.o. oraz Unilever.

Karta Różnorodności w Polsce wykracza poza przepisy kodeksu pracy czy tzw. ustawy równościowej, obligując do wprowadzenia zarządzania różnorodnością w firmie, mówi m.in. o obowiązku monitoringu antydyskryminacyjnego i antymobbingowego, wskazaniu osoby lub zespołu koordynującego zarządzanie różnorodnością w organizacji, wprowadzeniu cyklicznej edukacji antydyskryminacyjnej wśród wszystkich osób zatrudnionych w firmie oraz raportowaniu o podjętych działaniach i ich rezultatach.