Nie sprawdziły się przewidywania niektórych ekspertów, że w styczniu nastąpi wysyp chorych niań.
ZUS poinformował DGP, iż odnotował tylko jeden taki przypadek. Wypłacił zasiłek chorobowy dla niani na kwotę 191,40 zł.
Eksperci obawiali się, że niektóre opiekunki mogą udawać chorobę. Miałyby się zajmować dzieckiem u siebie w domu albo w mieszkaniu jego rodziców i jednocześnie pobierać wynagrodzenie oraz zasiłek z ZUS.
Od 1 stycznia 2012 r. nianie, które dobrowolnie opłacały składkę chorobową, nabyły prawo do zasiłku chorobowego.
Minęło bowiem 90 dni od 1 października 2011 r., kiedy to weszły w życie przepisy (ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech; Dz.U. nr 45, poz. 235 z późn. zm.) przewidujące, że osoby sprawujące opiekę nad dziećmi podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Niektóre opiekunki już wcześniej mogły korzystać ze zwolnień lekarskich.
Przemysław Stobiński, radca prawny z CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka Komandytowa, wyjaśnia, że dotyczy to osób, którym do 90-dniowego okresu wlicza się poprzednie ubezpieczenia chorobowe (np. z tytułu stosunku pracy). Można tak zrobić, gdy przerwa między tymi okresami nie przekroczyła 30 dni.