Projekt, wprowadzający możliwość dostępu placówek medycznych do danych Centralnego Wykazu Ubezpieczonych on-line, zostanie przedstawiony w środę 15 lutego - poinformowało w czwartek PAP Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

"Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zostanie przedstawiony 15 lutego. Po szerokich publicznych konsultacjach i pracach nad nim na początku kwietnia powinien trafić do Sejmu i być gotowy do końca maja" - podkreślił w komunikacie przesłanym PAP rzecznik MAC Artur Koziołek.

Jak dodał, trwają w tej sprawie jeszcze rozmowy między MAC, Ministerstwem Zdrowia oraz ZUS i KRUS. Ostatnie mają odbyć się w poniedziałek lub wtorek.

W styczniu szef MAC Michał Boni zapowiadał, że projekt ma być gotowy do 10 lutego. Wyraził też nadzieję, że Sejm uchwali proponowane zmiany do końca maja tak, aby w czerwcu mogły się rozpocząć trzymiesięczne testy nowego systemu. Według Boniego elektroniczne potwierdzanie prawa do świadczeń pacjentów w placówkach zdrowia będzie możliwe od 1 września.

Nad projektem pracuje zespół przedstawicieli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Koszt tego projektu to ok. 10 mln zł.

Według propozycji w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, pacjent w przychodni będzie musiał podać jedynie numer PESEL, aby można było zweryfikować, czy jest ubezpieczony. Jeżeli nie będzie możliwe zweryfikowanie tych danych za pośrednictwem internetu (np. w przypadku problemów z dostępem do internetu lub wizyty domowej), wówczas wystarczy pisemne oświadczenie pacjenta potwierdzające ubezpieczenie lub okazanie jednego z dotychczas obowiązujących dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, np. druku RMUA.

Boni wyjaśniał, że intencją zmian jest także poprawa jakości danych gromadzonych i przetwarzanych w CWU dzięki nowym rozwiązaniom prawnym, technicznym oraz organizacyjnym.

Propozycja zmian zakłada, że to NFZ przejmie ryzyko poniesienia kosztów świadczeń udzielonych osobie nieuprawnionej. Proponowane rozwiązania gwarantują świadczeniodawcy, że NFZ nie odmówi rozliczenia takiego świadczenia z powodu braku uprawnień, gdy okaże się, że udzielił świadczenia pacjentowi, którego prawo zostało potwierdzone (elektronicznie, przez złożenie oświadczenia lub okazanie dokumentu).