W ujęciu kwartalnym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 5,0 proc.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2011 roku wyniosło 3 tys. 399,52 zł i jest to 5,4 proc. więcej rok do roku.