Świadczenie to przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem podlega ubezpieczeniu chorobowemu, a dziecko nie ukończyło 8. roku życia. Zasiłek zostanie wypłacony, jeżeli o zamknięciu powiadomiono nie wcześniej niż 7 dni przed planowanym zamknięciem placówki.

Nieprzewidziane okoliczności

Fala lutowych mrozów spowodowała konieczność czasowego zamknięcia szkół w niektórych miejscowościach. Takie nieprzewidziane odwołanie zająć szkolnych może stanowić problem dla rodziców dziecka, ponieważ niemal z dnia na dzień muszą zapewnić mu całodzienną opiekę w czasie, kiedy dziecko normalnie przebywa w szkole.

Nie dla wszystkich opiekunów oznacza to konieczność wykorzystywania urlopu wypoczynkowego lub usprawiedliwionej, ale niepłatnej nieobecności w pracy. Wielu spośród nich może skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80 proc. wynagrodzenia

Jest on najczęściej wykorzystywany przez rodziców w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem chorym. Choroba dziecka nie jest jednak jedyną okolicznością, w której świadczenie to przysługuje ubezpieczonemu.

O wypłatę zasiłku opiekuńczego można się starać również m.in. w razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których ono uczęszcza.

Przysługuje on osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie. A zatem o świadczenie to może się ubiegać zarówno osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy, która ubezpieczeniu chorobowemu podlega obowiązkowo, jak i osoba prowadząca własną działalność lub pracująca na zlecenie – o ile z tego tytułu przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek opiekuńczy (w przeciwieństwie do zasiłku chorobowego, który przysługuje za okresy choroby własnej ubezpieczonego) można uzyskać od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu. W przypadku tego świadczenia nie jest bowiem wymagany wcześniejszy okres podlegania ubezpieczeniu chorobowemu (tzw. okres wyczekiwania).