Osoby występujące do ZUS o wypłatę zasiłku pogrzebowego muszą udowodnić, że pokryły koszty pochówku osoby ubezpieczonej, przedstawić numer renty lub emerytury albo zaświadczenie od pracodawcy o opłaceniu składek.
Rodziny osób ubezpieczonych po ich śmierci mają prawo do zasiłku pogrzebowego. Krąg osób uprawnionych do takiej pomocy państwa jest określony w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.). Członkowie rodziny osoby uprawnionej do renty lub emerytury, po której śmierci przysługuje zasiłek pogrzebowy, to te same osoby, które mogą uzyskać rentę rodzinną, z zastrzeżeniem, że od wnuków i rodzeństwa nie wymaga się spełnienia warunku przyjęcia na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Pieniędzy po renciście

Pieniędzy na pogrzeb

Przedawnienia wypłaty

Wymaganych dokumentów

Czy małżonek w separacji może mieć prawo do zasiłku pogrzebowego

Czy ojcu przysługuje zasiłek po zmarłym niepracującym synu

Kiedy przedawni się prawo do wypłaty zasiłku pogrzebowego

Czy dziecko dostanie zasiłek po zmarłym ojcu pobierającym emeryturę z ZUS

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Na jakich zasadach można otrzymać zasiłek pogrzebowy.