Utworzenie narodowego programu senioralnego, przygotowanie kongresu uniwersytetów trzeciego wieku, zacieśnienie współpracy z MNiSW, samorządami i Polonią planuje w tym roku parlamentarny zespół ds. uniwersytetów trzeciego wieku. Zespół chce też zmian w prawie.

"Mamy do czynienia teraz z wielkim ruchem seniorów, obejmującym 350 uniwersytetów w całym kraju, i jego znaczenie jest bardzo duże. To prawdziwy fenomen na skalę europejską" - podkreślił w rozmowie z PAP przewodniczący zespołu poseł PO Michał Szczerba.

Zdaniem Szczerby najważniejszym wydarzeniem roku 2012, do którego przygotowuje się zespół, będzie I Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który ma się odbyć 19 marca w Sali Kongresowej. W drugiej połowie roku planowana jest także konferencja w Sejmie.

Jak powiedział Szczerba, największą ambicją zespołu jest przygotowanie we współpracy z rządem narodowego programu senioralnego, mającego na celu wspieranie aktywności osób starszych, szczególnie w formule UTW, oraz zacieśnienie współpracy z samorządami terytorialnymi.

Reklama

"Pracujemy nad dwiema propozycjami zmian legislacyjnych, jedna z nich idzie w kierunku zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym, tak aby publiczne uczelnie wyższe w Polsce mogły w sposób bezpośredni wspierać działalność UTW. W tej chwili w tej ustawie nie ma wpisanego zadania wspierania kształcenia ustawicznego seniorów. Rektorzy w oparciu o swoją społeczną odpowiedzialność wspierają uniwersytety także poprzez udostępnienie zaplecza wykładowego czy też możliwość korzystania z wykładowców, ale nie jest to uregulowane w sensie prawnym" - zaznaczył.

Druga propozycja zespołu dotyczy zmiany ustawy o samorządzie gminnym, tak aby organy samorządu terytorialnego mogły powoływać Rady Seniorów. "Byłby to organ doradczy dla władz samorządu terytorialnego. Czasami jest bardzo potrzebna konsultacja z powiększającym się środowiskiem seniorów" - podkreślił Szczerba.

Reklama

Zespół parlamentarny dąży też do tego, by wznowić prace Międzyresortowego Zespołu ds. Osób Starszych

"W poprzedniej kadencji za organizacje zespołu odpowiadał minister Arłukowicz jako pełnomocnik ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W tej chwili prosimy rząd o reaktywację zespołu, który musi być teraz inaczej umocowany. Właściwym adresem jest na pewno minister pracy i polityki społecznej, Ministerstwo Zdrowia w zakresie opieki zdrowotnej seniorów oraz MNiSW" - powiedział Szczerba.

Jak podkreślił, zespół parlamentarny będzie też we współpracy z MSZ wspierać działania propagujące aktywność seniorów wśród Polaków mieszkających za granicą, szczególnie na Ukrainie i Białorusi.

Z kolei zasiadający w zespole poseł PiS Jarosław Rusiecki powiedział PAP, że przy wielu wcześniej zapowiadanych inicjatywach dot. promocji aktywności osób starszych - nawet przy kongresie - po przejściu Arłukowicza do resortu zdrowia pojawił się znak zapytania. "Jest niepewność. Ale niezależnie od trudności będziemy działać. Jest tak wiele inicjatyw - choćby w moim regionie świętokrzyskim - emeryci chcą się organizować, dokształcać. Ta energia nie może się zmarnować" - podkreślił.

Pierwszy w historii polskiego parlamentu zespół zajmujący się Uniwersytetami Trzeciego Wieku - przedsięwzięciami edukacyjnymi skierowanymi do osób starszych - liczy 19 posłów. W jego skład wchodzi siedemnastu posłów PO, poseł PiS Jarosław Rusiecki i poseł niezrzeszony Ryszard Galla.

Rok 2012 został ustanowiony przez Radę UE Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Unia Europejska co roku wybiera temat, na który chce zwrócić szczególną uwagę obywateli Europy. Tematem Roku Europejskiego w ubiegłych latach były: wolontariat (2011) walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (2010), kreatywność i innowacja (2009), dialog międzykulturowy (2008).

W środę Senat przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.