988 mln zł wynosi zaplanowana w budżecie kwota dla samorządów na zadania związane z rehabilitacją niepełnosprawnych. W Poznaniu największa liczba wniosków dotyczy dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych. We Wrocławiu niepełnosprawni są najbardziej zainteresowani dopłatą do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym m.in. protez, aparatów słuchowych i wózków.
Jest to o ponad 260 mln zł więcej od sumy, jaką dysponował na ten cel Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ubiegłym roku. Jednak ze względu na to, że prace nad budżetem jeszcze się nie zakończyły (dopiero na posiedzeniu rozpoczynającym się 15 lutego zajmie się nim Senat), samorządy nie wiedzą jeszcze, ile dokładnie środków do nich trafi. Ale od początku tego roku przyjmują nowe wnioski.
– Do końca stycznia złożonych zostało 1586 wniosków, mniej więcej tyle samo, ile w porównywalnym okresie 2011 roku – mówi Grzegorz Karolczyk, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Największa liczba wniosków dotyczy dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych

Dodaje, że największa ich liczba dotyczy dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych. Z kolei w Wrocławiu niepełnosprawni są najbardziej zainteresowani dopłatą do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym m.in. protez, aparatów słuchowych i wózków.
– Ponieważ nie wiemy jeszcze, ile pieniędzy do nas trafi, nie wiadomo, jaki będzie ich podział na realizację poszczególnych zadań. To zostanie określone w uchwale radnych – mówi Stanisław Bury, kierownik działu ds. osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Samorządy będą też określać dodatkowe kryteria przyznawania dofinansowań, oprócz tych określonych w ustawie rehabilitacyjnej. Liczba wniosków przewyższa bowiem kwotę otrzymywanych pieniędzy. A ta do tej pory z roku na rok była coraz niższa.
– W 2008 roku otrzymaliśmy 8, 6 mln zł, z czego 3,3 mln zł musieliśmy przeznaczyć na warsztaty terapii zajęciowej, we ubiegłym roku było to 5,7 mln zł, z czego 3,7 mln zł poszło na to zadanie – mówi Grzegorz Karolczyk.
Na przykład w Wrocławiu na realizację czeka jeszcze połowa wniosków złożonych w ubiegłym roku na przedmioty ortopedyczne, dlatego będą one rozpatrzone jako pierwsze. Dodatkowo przy przyznawaniu tej formy pomocy preferencyjnie będą traktowane dzieci.
– Wiele z nich wraz z wiekiem wymaga nowych sprzętów, który jest niezbędny do ich właściwej rehabilitacji – tłumaczy Katarzyna Majchrzak, kierownik działu adaptacji osób niepełnosprawnych MOPS we Wrocławiu
Również w Lublinie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz innych form pomocy jest przyznawane w pierwszej kolejności dzieciom i młodzieży do ukończenia 24 lat. Preferencyjnie są też rozpatrywane wnioski składane przez osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.