Zakład wysyła do płatnika w odpowiedzi na ten formularz zawiadomienie o wysokości składki, jaką ma płacić.

Może się zdarzyć, iż kwota wyliczona przez ZUS jest błędna – na przykład zbyt wysoka. Będzie tak wtedy, gdy firma w druku podała błędne dane dotyczące np. liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym śmiertelnie lub ciężko. Wtedy płatnik może zażądać od ZUS ponownego wyliczenia. Jeśli mimo to pozostanie ona taka sama, pracodawca może zażądać od niego wydania decyzji administracyjnej. Po jej otrzymaniu płatnik może się odwołać do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawo do takiego odwołania mają wszyscy płatnicy – zarówno ci, którzy składają druk ZUS IWA, jak i pozostali, jeśli uznają, że ZUS ustalił im zawyżoną stawkę.