Inspektorzy zbadają także np. czas prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynku kierowców. Wzmożony nadzór będzie dotyczył zakładów różnych branż, w których występują zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników, liczne przypadki chorób zawodowych oraz wypadki przy pracy.

W trakcie rutynowych kontroli inspektorzy skupią się m.in. na przestrzeganiu przepisów o wynagrodzeniach i czasie pracy. Będą też sprawdzać, czy pracodawcy w sposób właściwy udzielają urlopów wypoczynkowych, zatrudniają młodocianych oraz przestrzegają uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.

Pieniądze

Pieniądze

źródło: ShutterStock