Złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające dotarcie do pracy mogą usprawiedliwić nieobecność. Jeśli pracownik chce otrzymać za ten czas wynagrodzenie, powinien wziąć przysługujący mu urlop na żądanie.
Jeżeli pracownik nie jest w stanie dojechać do miejsca pracy, powinien jak najszybciej powiadomić o tym pracodawcę, najpóźniej następnego dnia. Zaspy, zamiecie śnieżne oraz niskie temperatury mogą usprawiedliwić nieobecność, jeśli firma uzna, że rzeczywiście uniemożliwiły one stawienie się w pracy. Dlatego pracownicy powinni np. uzyskać z gminy zaświadczenie o ciężkiej sytuacji spowodowanej warunkami pogodowymi.
– W przypadku indywidualnych zdarzeń, takich jak zakopanie się samochodem w zaspie, jeśli została wykorzystana pomoc policji lub straży pożarnej, należy postarać się o stosowne zaświadczenie o udzielonej pomocy – wyjaśnia adwokat Paweł Sulowski z kancelarii adwokackiej w Warszawie.