Już w marcu w 400 placówkach oświatowych ma ruszyć pilotażowy program „Cyfrowa szkoła”. Na ten cel jest zarezerwowane 50 mln zł. Tak wynika z projektów uchwały rady ministrów i rozporządzenia w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia, dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dokumenty trafiły do konsultacji społecznej.

Od września 2013 r. wszystkie szkoły zostaną objęte wieloletnim programem. Wtedy przenośne komputery czy też tablice multimedialne mają być powszechnie wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli na zajęciach. Będzie można korzystać również z tzw. e-podręczników. W załączniku do projektu rozprowadzenia określono listę pomocy dydaktycznych, o jakie mogą się ubiegać gminy. Natomiast specjalny zespół powołany przez wojewodę będzie się zajmował oceną wniosków. Samorząd przy ubieganiu się o wsparcie musi wykazać 20 proc. wkładu własnego. Dofinansowanie uzależnione też będzie od liczby uczniów w placówce. Może się wahać od 90 tys. zł do nawet 200 tys. zł

Etap legislacyjny

Projekt