Wójt, burmistrz czy prezydent miasta będą opłacali składkę emerytalno-rentową od kwoty specjalnego zasiłku opiekuńczego (520 zł) pobieranego przez osobę zajmującą się krewnym.
Kobiecie zapewnią finansowanie aż do momentu, gdy uzyska 20-letni staż ubezpieczeniowy (składkowy i nieskładkowy), a mężczyźnie – 25-letni. Ale czas finansowania nie może być dłuższy niż 20 lat. Takie przepisy znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Nowe rozwiązanie ma wejść w życie w kwietniu. Projekt jest obecnie w konsultacjach społecznych.
– Opiekunowie muszą mieć finansowaną składkę, bo w przeciwnym razie mogliby nie mieć prawa do emerytury minimalnej – mówi Paweł Pelc, radca prawny prowadzący własną kancelarię.
Specjalny zasiłek opiekuńczy jest nowym rozwiązaniem.
– Świadczenie będzie przysługiwało innym osobom niż matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka oraz osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną z dzieckiem, na których ciąży obowiązek alimentacyjny – wyjaśnia Alina Wiśniewska, dyrektor departamentu polityki rodzinnej.
Zatem taki zasiłek otrzymają inni bliscy niepełnosprawnego w stopniu znacznym albo takiego, który nie może sam na co dzień funkcjonować. Pod warunkiem że zrezygnują z pracy i mają niskie dochody.