Związkowcy są oburzeni. Wbrew wcześniejszym zapewnieniom rząd chce zachować art. 41 ust. 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 z późn. zm.), który umożliwia zwalnianie funkcjonariusza na rozkaz przełożonego tylko dlatego, że ma on 30 lat wysługi emerytalnej.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdza, że zmiana tego przepisu nie jest przewidziana. Robi to wbrew orzeczeniom Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), który kilkakrotnie uznał to za dyskryminację ze względu na wiek.
Kontrowersyjny przepis został utrzymany, mimo prac nad reformą systemu emerytalnego służb mundurowych. Projekt w tej sprawie trafił 10 stycznia do konsultacji.